Telefon

Infolinia: 885 480 825 (pn-pt 8:00-20:00) 

Koszyk jest pusty, dodaj produkty a pojawią się one w tym miejscu.
Waga: (0.00 kg)
Suma: 0
Do darmowej dostawy brakuje: 0
Terminy dostawy Sprawdź termin dostawy
Płatności VISA
Płatności Mastercard
Płatności przelewem bankowym
Płatności ecard
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: 885 480 825 lub napisz do nas
Menu mobilne
Ulubione
0
Koszyk
0
Powrót
Powrót

Regulamin sklepu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  

1. Właściciel

Sklep internetowy www.zakupy-eleclerc.pl  prowadzony jest przez firmę Radomdis Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Toruńskiej 1 w Radomiu 26-612, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, XIV Wydział Gospodarczy  Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000541533, kapitał zakładowy 100 000 zł, NIP 948-26-02-735, Regon 360741281.

 

2. Akceptacja regulaminu

 

 • Realizacja sprzedaży przez zakupy-eleclerc.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia w www.zakupy-eleclerc.pl  jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad.
 • Klient składając zamówienie jednocześnie akceptuje poniższy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych kupującego niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient winien zgłosić na piśmie w siedzibie sklepu bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres obsluga@eleclerc.com.pl

 

3. Wymagania techniczne

 

Do korzystania z usług www.zakupy-eleclerc.pl niezbędny jest :

 

 • dostęp do Internetu z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższą,
 • konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego (konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie zakupy-eleclerc.pl)
 • komputer Klienta musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie" oraz aktywny interpretator JavaScript
 • rozdzielczość ekranu minimum 800 x 600, przy czym serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości 1024 x 768.

 

4. Działalność

 

 

5. Obszar działania

 

 • Usługi oferowane przez zakupy-eleclerc.pl dostępne są na terenie Polski, możliwość realizacji zamówień może być określana na podstawie kodu pocztowego kupującego.
 • zakupy-eleclerc.pl zastrzega sobie możliwość ograniczania asortymentu dla wybranych stref dostawy.

 

6. Oferta handlowa i informacje o produktach

 

 • zakupy-eleclerc.pl jest usługą opartą na asortymencie hipermarketu E.Leclerc Radom prowadzonego przez Radomdis Polska Sp. z o.o.
 • Oferta handlowa zakupy-eleclerc.pl dotyczy wyłącznie produktów mających status „dostępne”
 • Informacja handlowa przedstawiona na stronie zakupy-eleclerc.pl nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. W celu uniknięcia wątpliwości, o których mowa w art. 70 §2 kodeksu cywilnego, przyjmuje się, że umowa sprzedaży jest zawierana w Radomiu, w placówce handlowej E.Leclerc przy ul. Toruńskiej 1. Innymi słowy umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w siedzibie składającego ofertę elektroniczną (sprzedającego). Oznacza to, że sklepem internetowym jest siedziba przedsiębiorcy.
 • Zamieszczone na stronach internetowych zakupy-eleclerc.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania i inne - pochodzą od producentów produktów. Radomdis Polska Sp. z o.o.  dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

 

7. Sprzedaż alkoholu 

 

 • Oferta alkoholi w sklepie zakupy-eleclerc.pl dostępna jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. 
 • zakupy-eleclerc.pl nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej alkoholu, ale zarezerwowane na stronie internetowej www.zakupy-eleclerc.pl alkohole mogą być odebrane osobiście przez klienta w siedzibie sprzedajacego.
 • Warunkiem koniecznym złożenia rezerwacji w dziale ALKOHOL jest potwierdzenie czy klient jest osobą pełnoletnią w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Pracownicy sprzedajacego zakupy-eleclerc.pl mają prawo poprosić osobę odbierającą zamówienie zawierające alkohol o okazanie dowodu potwierdzającego jej pełnoletniość. W przypadku niemożności odbioru zamówienia przez osobę pełnoletnią lub odmowy okazania dowodu, pracownik sprzedawcy www.zakupy-eleclerc.pl zobowiązany jest do niewydawania alkoholu.
 • Osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim zarezerwowany alkohol lub wyroby tytoniowe nie zostaną wydane!
 • zakupy-eleclerc.pl ostrzega, iż spożywanie alkoholu i wyrobów tytoniowych szkodzi zdrowiu.

 

8. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

 

 • Ceny artykułów w sklepie internetowym zakupy-eleclerc.pl są ustalane przez obsługe sklepu.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Radomdis Polska Sp. z o.o. w momencie przekazania Klientowi zamówienia wraz z dowodem sprzedaży.
 • Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.
 • Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione na stronie internetowej zakupy-eleclerc.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

  

II. ZAMÓWIENIE KLIENTA 


1. Składanie i akceptacja zamówienia 

 

 • Zamówienie można składać całą dobę każdego dnia roku wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej zakupy-eleclerc.pl produkty oferowane do sprzedaży.
 • Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Do koszyka". Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Kupuje zawartość koszyka i zamawiam transport".
 • Klient może opisać, dodatkowo w uwagach do zamówienia, produkty których nie znalazł na stronie sklepu, a które chciałby zamówić. W tym wypadku zakupy-eleclerc.pldołoży wszelkich starań, aby dołączyć do zamówienia wszystkie produkty zgodnie z intencją Klienta. W takim przypadku do zawarcia umowy dochodzi po dostarczeniu produktów na adres wskazany przez Klienta z chwilą akceptacji Klienta. W razie braku akceptacji co do wszystkich lub co do niektórych towarów wskazanych w uwagach do zamówienia, umowa w tym zakresie nie dochodzi do skutku. www.zakupy-eleclerc.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności pomiędzy produktami jakie opisał Klient w uwagach do zamówienia a dostarczonymi w zamówieniu i nie będzie przyjmował związanych z taką sytuacją reklamacji. W przypadku braku akceptacji ze strony Klienta, Klientowi nie przysługuje roszczenie o wymianę towaru na inny, zaś www.zakupy-eleclerc.pl nie przysługuje roszczenie o zapłatę ceny.
 • Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez zakupy-eleclerc.pl do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

 

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia

 

 • W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów lub z zamiennikiem. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru. Klient ma prawo do nie wyrażenia zgody na dostarczenie zamiennika rezygnując w ten sposób z dostawy zamówionego towaru.
 • zakupy-eleclerc.pl zastrzega sobie możliwość limitowania ilości zakupionych przez Klienta artykułów oznaczonych znacznikiem "super cena" lub "promocja"
 • Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia
 • zakupy-eleclerc.pl może wprowadzać ograniczenia ilościowe w zakupie niektórych towarów oraz uzależniać je od wartości zamówienia klienta

 

3. Możliwość zmiany zamówienia 

 

 • Klient, po potwierdzeniu i zamknięciu zamówienia nie  ma możliwości wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu.

 

4. Możliwość anulowania zamówienia 

 

 • Klient ma prawo anulować zamówienie nie później niż 1 dzień  przed wyznaczonym dniem realizacji zamówienia. Późniejsze anulowanie zamówienia lub też nieuzasadniona odmowa jego przyjęcia, nieobecność Klienta w wyznaczonym miejscu dostawy w wybranym przez Klienta przy składaniu zamówienia przedziale godzinowym traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego Regulaminu.
 • zakupy-eleclerc.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
 • Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta.
 • Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez zakupy-eleclerc.pl za wymagające potwierdzenia.
 • Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.
 • Brak płatności za zamówienie.
 • Zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych.
 • O fakcie odstąpienia od umowy klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników zakupy-eleclerc.pl nie później niż 1 godzinę przed wyznaczonym terminem realizacji dostawy

 

III. DOSTAWA

 

1. Sposób dostawy

 

 • W zależności od opcji wybranej przez Klienta oraz obszaru określonego jego kodem pocztowym realizacja dostawy może być wykonana:
 • za pośrednictwem kurierów zakupy-eleclerc.pl
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie zakupy-eleclerc.pl.
 • Osobiście - odbiór osobisty przez zamawiającego w sklepie Radomdis Polska Sp. z o.o., E. Leclerc Radom przy ul. Toruńskiej 1 w Radomiu (odbioru osobistego może dokonać bądź zamawiający osobiście, lub upoważniona przez niego osoba, przy czym, w przypadku płatności dokonanej przelewem,  osoba odbierająca zakupy powinna posiadać potwierdzenie dokonania przelewu.
 • Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres Klient ma obowiązek umożliwić kurierowi wjazd na osiedla zamknięte oraz późniejszy wyjazd z takiego osiedla. W przypadku niedziałającego domofonu klient ma obowiązek umożliwić kurierowi wejście na klatkę schodową pod rygorem– w wypadku odmowy pomocy, nie wydania towaru oraz obciążenia Klienta kosztami dostawy.

 

2. Termin dostarczenia zakupów

 

 • Dostawy na terenie Radomia i okolic realizowane są za pośrednictwem kurierów zakupy-eleclerc.pl. Dostawy w pozostałych strefach realizowane są przez wynajęta firmę kurierską
 • Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz obszaru określonego jego kodem pocztowym. 
 • Dostawy na terenie Radomia i okolic w promieniu do 30 km realizowane są przez dostawców zakupy-eleclerc.pl we wszystkie dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach 10,00-20,00,oraz 
 • Dostępne terminy dostaw określone są każdorazowo w procesie akceptacji zamówienia.
 • Dostawy poza terenem Radomia i okolic, na terenie Polski odbywają się za pośrednictwem firmy kurierskiej  w dni powszednie, wyłącznie poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki.
 • zakupy-eleclerc.pl nie prowadzi dostaw w poniżej podanych dniach: 
  1. Nowy Rok
  2. Święto Trzech Króli
  3. Wielkanoc
  4. Poniedziałek Wielkanocny
  5. Święto Pracy
  6. Święto Narodowe Trzeciego Maja
  7. Zielone Świątki
  8. Boże Ciało
  9. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  10. Wszystkich Świętych
  11. Narodowe Święto Niepodległości
  12. Boże Narodzenie ( 25 i 26 grudnia)
  13. Dni objete zakazem handlu
  14. Niedziele
 • zakupy-eleclerc.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu (po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego). 
 • zakupy-eleclerc.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

 

3. Koszt przygotowania przesyłki i  dostawy

 

 • Koszt dostawy podany jest w cenniku usług i zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym. Sklep ma prawo również do przeliczenia wartości dostawy zamówienia jeżeli dołączenie produktów opisanych przez Klienta w uwagach do zamówienia spowoduje przekroczenie kolejnego przedziałów wagowych zgodnie z cennikiem usług transportowych.
 • Ostateczna kwota za dostarczenie przesyłki uzależniona jest od: ceny podstawowej (taryfy) za dostarczenie przesyłki określonej na podstawie podanego kodu pocztowego strefy oraz wagi przesyłki.
 • Określenie taryfy dla danej strefy oznacza cenę za przewóz przesyłki do 30kg w danej strefie do Klienta. W przypadku zamawiania produktów opisując je w uwagach do zamówienia sklep ma prawo do zwiększenia dopłat za wagę dodając do wagi zamówienia ciężar produktów opisanych w uwagach. Stawki dostaw w poszczególnych strefach podano w złotówkach (PLN) z wliczonym podatkiem VAT ( brutto) :

 

Zakres stref:

 

Radom

Teren Miasta

Okolice

Obszar uwzględniający bliskie miejscowości Radomia do 30 km

Polska

Cały kraj poza Radomiem i okolicami Radomia

 

 

4. Dostawca 

 

 • Dostawca zostawia zamówienie osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta.
 • Dostawca ma możliwość weryfikacji danych osobowych odbiorcy towaru.

 

5. Nieobecność klienta

 

 • W zależności od preferencji Klienta oraz obszaru określonego jego kodem pocztowym zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres.
 • W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego [w trakcie składania zamówienia] adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik zakupy-eleclerc.plpodejmie próbę kontaktu z klientem poprzez SMS lub telefonicznie. Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy pracownik www.zakupy-eleclerc.pl spróbuje dostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient musi liczyć się z dodatkową opłatą równą z opłatą dostawy. Www.zakupy-eleclerc.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (produktu łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Klient nie może odmówić ich przyjęcia bez zapłaty ceny sprzedaży.
 • W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego [w trakcie składania zamówienia] adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi Awizo. Kurier podejmie trzykrotną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do zakupy-eleclerc.plwww.zakupy-eleclerc.plnie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. www.zakupy-eleclerc.pl spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty, w identycznej wysokości co przy pierwszej wysyłce tego zamówienia. www.zakupy-eleclerc.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi. 
 • W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy w wybranym  dodatkowym przedziale godzinowym, ustalonym z kurierem,  zamówienie nie zostanie zrealizowane a Klient zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego zamówienia a w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej dostawie stała się niemożliwa (kwiaty, mrożonki itp.) - również kosztami tych artykułów

 

6. Faktura

 

 • Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży.
 • W sytuacji, gdy żądanym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, kurier dostarczy zarówno kopię jak i oryginał dokumentu. Klient w obecności kuriera podpisuje fakturę, której kopia wraca do sklepu.
 • Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z ceną sprzedaży obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

 

7. Odmowa przyjęcia dostawy

 

 • Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu. Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.

 

8. Określenie dni świątecznych i roboczych:

 

 • Za dni świąteczne uznaje się - niedziele i dni ustawowo wolne od pracy (z wyłączeniem sobót)
 • Za dni robocze uznaje się - dni nie będące dniami świątecznymi,

 

IV. PŁATNOŚCI

 

1. Sposoby płatności

 

 • Klient zakupy-eleclerc.pldokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia. 
  Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności: 
 • Za pośrednictwem płatności E-Service - po skompletowaniu zakupów i po naciśnięciu przycisku "Kupuję zawartość koszyka i zamawiam transport" pojawi się opcja płatności zakupy-eleclerc.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości autoryzacji transakcji.
 • Przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie sklepu lub klient będzie skierowany przez operatora do dokonania zautomatyzowanego przelewu.
  zakupy-eleclerc.pl zastrzega możliwość uzależnienia realizacji zamówienia od dokonania przez Klienta uprzedniej zapłaty (przedpłaty). Przedpłata za zamówienie jest dokonywana na konto www.zakupy-eleclerc.pl podane mailowo.
 • zakupy-eleclerc.pl nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz Radomdis Polska Sp. z o.o., a wykonane na numer rachunku nie będący własnością  Radomdis Polska Sp. z o. o.
 • Przy składaniu zamówień opłacanych przelewem należy pamiętać o czasie, niezbędnym dla przepływu środków na rachunek sklepu uwzględniając również dni świąteczne kiedy przelewy nie są przez banki księgowane. Należy dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia.
 • Zamówienia realizowane są wyłącznie po wpłynięciu środków na konto sklepu.
  W tytule przelewu należy obowiązkowo podać numer zamówienia, którego przelew dotyczy. W przypadku trudności z ustaleniem numeru zamówienia opłaconego otrzymanym przelewem, zamówienie nie zostanie zrealizowane a pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego zostały wysłane.
 • Przy składaniu zamówień opłacanych przelewem, zakupy-eleclerc.pl zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku nie stwierdzenia wpływu środków na konto wskazane na Stronie internetowej www.zakupy-eleclerc.pl po upływie 7 dni.

 

2. Rozliczanie niedopłat

 

 • zakupy-eleclerc.pl oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze (m.in. warzywa, owoce, mięso). Produkty te oznaczane są na stronie internetowej odpowiednią ikoną. Podane na stronie www.zakupy-eleclerc.pl ceny tych produktów, są cenami orientacyjnymi. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi. Zarówno waga produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT. 
  Klient zamawiając produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której opłacone przez Klienta zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny produktów o zmiennej wadze, ma niższą wartość niż wartość określona na fakturze VAT, Klient upoważnia www.zakupy-eleclerc.pl do doliczenia powstałej niedopłaty [związanej ze zmienną wagą produktów] do wartości kolejnego zamówienia i zobowiązuje się do jej zapłaty. Klient może w każdej chwili sprawdzić stan swojego salda w zakładce "Moje konto".
  W przypadku wystąpienia sytuacji, w której opłacone przez Klienta zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny produktów o zmiennej wadze, ma wyższą wartość niż wartość określona na fakturze VAT, w przypadku płatności dokonanej, kurier www.zakupy-eleclerc.pl obliczy i zwróci klientowi  powstałą nadpłatę  [związanej ze zmienną wagą produktów lub wystąpienia braków produktów]

 

V. REKLAMACJE I ZWROTY 


1. Niezgodność przesyłki z zamówieniem/uszkodzenie przesyłki

 

 • Przy realizacji dostawy przez dostawcę zakupy-eleclerc.pl, w razie jej niezgodności ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał. Przyjęcie dostawy przez Klienta, potwierdzone jego podpisem na formularzu dostawy, traktowane będzie jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem.
 • W przypadku realizacji dostawy przez przedstawiciela firmy kurierskiej, Klient ma obowiązek sprawdzenia czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, zobowiązany jest do wypisania wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia oraz poinformowania o tym zakupy-eleclerc.plJeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Biuro Obsługi Klienta www.zakupy-eleclerc.pl. O wymienionych powyżej sytuacjach www.zakupy-eleclerc.pl musi być poinformowane w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni kalendarzowe od dnia odbioru przesyłki przez Klienta. Reklamacje dotyczące powyższego, a zgłoszone w późniejszym terminie, nie będą rozpatrywane.  

 

2. Reklamacje, zwroty produktów

 

 • Klienci zakupy-eleclerc.plmają możliwość zwrotu zakupionego towaru (z wyjątkiem produktów wymienionych w Rozdz. V, pkt. 2 ust. b) niniejszego Regulaminu) w terminie 14 dni kalendarzowych od zrealizowanej dostawy bez podania przyczyny zwrotu pod warunkiem, że towary fabrycznie zapakowane nie zostały rozpakowane z oryginalnego opakowania.
 • Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu produktów:
  1. dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  3. którymi są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. dzienników, periodyków lub czasopism
 • W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu lub produktów, należy zgłosić chęć zwrotu towaru  wypełniając formularzu zwrotu lub przez złożenie oświadczenia w jeden z podanych niżej sposobów:
  1. pocztą na adres:  Radomdis Polska Sp. z o.o.,  ul. Toruńska 1, 26-612 Radom 
  2. osobiście, na piśmie,  w sklepie E. Leclerc Radom, przy ul. Toruńskiej 1 
  3. fax’em  pod nr fax 048 381 10 29 
  4. drogą elektroniczną na adres: obsluga@eleclerc.com.pl

oraz zwrócić produkt do sklepu E. Leclerc Radom wraz z dowodem zakupu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

 • Sprzedawca, niezwłocznie, po otrzymaniu informacji o chęci odstąpienia od umowy,  przekaże klientowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o rezygnacji z umowy i w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy zamówienia, pod warunkiem otrzymania od klienta zwracanego towaru lub okazania  pokwitowania dokonania zwrotu towaru. 
 • Klient  ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt   lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru.
 • Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy zamówienia, jeżeli klient wybrał inne niż te dostępne w  www. zakupy-eleclerc.pl
 • zakupy-eleclerc.pl dokonuje zwrotu płatności  przy użyciu takiego samego sposobu płatności , jakiego użył klient płacąc za zamówienie.
 • zakupy-eleclerc.pl nie ponosi kosztów zwrotu towaru do sklepu przez klienta.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu
 • W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, klient zobowiązany jest zgłosić problem do  Biura Obsługi Klienta sklepu E.Leclerc Radom osobiście lub telefonicznie pod nr Tel 048 381 10 10. oraz  przesłać fax’em  pod nr fax 048 381 10 29 lub drogą elektroniczną na adres: obsluga@eleclerc.com.pldokument sprzedaży dostarczony przez kuriera oraz zwrócić produkt do sklepu E. Leclerc Radom. Zwrot towaru odbywa się na koszt i ryzyko klienta.
 • W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 1 dni od otwarcia przesyłki. W celu dokonania reklamacji należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta Radomdis Polska Sp. z o.o., E. Leclerc Radom wraz z dokumentem sprzedaży i produktem dostarczonym przez kuriera.
 • Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 • Sklep zwraca Klientowi należność za reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
 • Ewentualny koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 • zakupy-eleclerc.plnie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej zakupy-eleclerc.plnie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.
 • Zwrotu opakowań, za które pobrana została kaucja, należy dokonać osobiście w sklepie rzeczywistym Radomdis Polska Sp. z o.o., E. Leclerc Radom okazując paragon zakupu. Kurierzy w miarę możliwości, miejsca w samochodzie, trasy przejazdu będą również zabierali od Klientów nieodpłatnie opakowania pod kaucją zwracając kaucję. Klient jednak zawsze ma prawo zażądać zwrotu kaucji i odbioru opakowań objętych kaucją w dogodnym dla niego terminie przekazując opakowania wraz z paragonem kurierowi jako zlecenie dostarczenia przesyłki do sklepu i po opłaceniu przez Klienta, zlecanego kursu wg. cennika usług transportowych wybranego w trakcie kompletowania zakupów kuriera.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

 

 • Klient korzystający z usług zakupy-eleclerc.plma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane www.zakupy-eleclerc.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.


2. Dostarczenie wiadomości email 

 

 • zakupy-eleclerc.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

 

3. Refundacje 

 

 • W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, zakupy-eleclerc.pl dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane przez Klienta. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.

 

4. Zmiana regulaminu

 

 • zakupy-eleclerc.plzastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.zakupy-eleclerc.pl

 

5. Spory

 

 • Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Radomdis Polska Sp. z o. o.

 

  

Aneks nr 1 do Regulamin sklepu internetowego: zakupy-eleclerc.pl

 

Z dniem 14 marca 2020r., w związku wystąpieniem stanu epidemii, oraz wprowadzonymi ograniczeniami i obostrzeniami, w celu zachowania bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i kurierów www.zakupy-eleclerc.pl, w ust. e), pkt. 1 Rozdz. III,  zostaje doprecyzowane, że na okres pandemii dostawa zamówionych towarów odbywać się będzie do pod wskazany przez Klienta adres, przy czym, dostawy realizowane będą tylko do drzwi wejściowych do budynku. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia zakupów do pod drzwi mieszkania w budynkach wielorodzinnych czy do biur. Wyjątek mogą stanowić tylko zakupy zamówione przez/dla osób starszych lub chorych. Klient ma obowiązek umożliwić kurierowi wjazd na osiedla zamknięte oraz późniejszy wyjazd z takiego osiedla.

 

Niniejsza zmiana Regulaminu obowiązuje do odwołania.

Logowanie

Succes
Error
Info

Header

Wybierz
GOTOWE
Przesuń w lewo by podejrzeć koszyk
Przesuń w prawo by otworzyć menu

Dołącz produkty do zamówienia

Dołącz produkty do zamówienia Wybierz numer zamówienia aby dołączyć do niego produkty z koszyka

Komunikat

Przepraszamy, w chwili obecnej niestety nie dysponujemy wolnymi terminami dostaw. Kolejne wolne terminy pojawią się dziś o północy.

Skompletowane już teraz zamówienie, zostanie zapamiętane i po pojawieniu się nowych wolnych terminów będzie można dokończyć proces zamawiania. W przypadku zmian niektórych cen wartość zamówienia zostanie przeliczona.
Rozumiem
Witamy w nowej witrynie sklepu Dla Państwa wygody zmieniliśmy wygląd
i poprawiliśmy funkcjonalność naszego sklepu.
 • ✓ Wygodniejsze zakupy
 • ✓ Zwiększona użyteczność
 • ✓ Wersja mobilna
 • ✓ Nowoczesny wygląd
 • ✓ Zachowana historia zakupów
Jeśli jesteś klientem poprzedniej wersji sklepu. Prosimy o skorzystanie z opcji nie pamiętam hasła,
aby przenieść swoje konto do nowego sklepu
NIE PAMIĘTAM HASŁA